Ofte stillede spørgsmål

Julefrokosten

Hvad tid starter julefrokosten?

Alle vores julefrokostarrangementer starter kl. 18.30. Har du et særligt ønske til et andet tidspunkt for din julefrokost, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Hvordan foregår bookingen af min julefrokost?
  1. Når du har valgt, hvilken by du vil holde jeres julefrokost i, skal du vælge på hvilken bar. Herefter vælger du dato og udfylder dine oplysninger.
  2. Herefter bliver du kontaktet af Kundeservice, hvor I sammen aftaler nærmere for jeres julefrokost, hvis I fx har særlige ønsker eller behov.
  3. Du modtager herefter en bekræftelse på reservationen – bemærk, at din reservation først er godkendt, når du modtager en bekræftelse fra os på e-mail.
  4. Ca. 3 uger inden julefrokosten bliver du kontaktet af Kundeservice for afklaring omkring endeligt antal deltagere samt evt. tilvalg af drikkevarer.
  5. Herefter modtager du en faktura på beløbet, som skal være betalt senest ugen inden julefrokosten. Den præcise dato vil fremgå af fakturaen. Bemærk, at vi forbeholder os retten til at aflyse jeres arrangement, hvis ikke vi har modtaget betalingen inden fristens udløb, da vi ellers vil hæfte for maden fra den eksterne leverandør.
  6. Tilbage er der kun at dukke op og nyde julefrokosten sammen med dit selskab – Vi sørger for resten.
Er min bestilling bindende, eller kan jeg afbestille igen?

Det er muligt at annullere bookingen frem til 14 dage før arrangementet. Ved afbestilling inden 14 dage før arrangementet vil refundering ske i henhold til HORESTA og Ankenævnets regelsæt iht. afbestilling. Afbestiller du ikke inden 14 dage før arrangementet, binder du dig til arrangementet og fuld refundering vil ikke være muligt. Læs mere nederst på siden under ”Generelle betingelser for bekræftelse og afbestilling af arrangementer”. Har du spørgsmål eller tvivl frem til afholdelse af julefrokosten, kan du løbende kontakte Kundeservice her.

Kan jeg ændre i min bestilling, efter jeg har booket?

Ja, det er muligt at tilføje flere gæster til din julefrokost løbende, men det er kun muligt at nedjustere antallet af deltagere op til 14 dage før arrangementet, hvorefter man binder sig til antallet af gæster, som man har tilmeldt. Læs mere nederst på siden under ”Generelle betingelser for bekræftelse og afbestilling af arrangementer”. Har du spørgsmål eller tvivl frem til afholdelse af julefrokosten, kan du altid kontakte vores Kundeservice her.

Hvordan foregår betalingen?

Vi sender en faktura for betaling ca. 2 uger inden din julefrokost. Det er muligt at få tilsendt en faktura tidligere, hvis det skulle ønskes.

Kan jeg få privat lokale til mit julefrokostselskab?

Som udgangspunkt afholdes julefrokosten i et lokale, hvor flere selskaber sidder og spiser. Nogle barer tilbyder dog private lokaler, afhængigt af antallet i det enkelte selskab. Du kan se mere under hver enkel bar eller kontakte vores Kundeservice for yderligere informationer her. Se oversigten over barer her:

Har barerne eget køkken?

SKAAL i København har eget køkken og har derfor en anderledes menu end de andre barer på julefrokostibyen.dk.
Alle øvrige barer får leveret menuen fra dygtige cateringselskaber. Derfor gør vi opmærksom på, at det ikke er muligt at tilkøbe ekstra mad på aftenen. Derudover er det værd at bemærke, at julefrokosten serveres lun.

Kan man lave om i menuerne?

Det er desværre ikke muligt at lave om på indholdet i menuen. Hvis der er en vegetar/veganer iblandt selskabet, tilbyder vi naturligvis en speciel menu.

Efterfesten

Er entré til baren inkluderet i menuprisen?

Ja, entré er inkluderet i prisen. Det gælder dog ikke garderobe, medmindre man holder efterfesten på den samme bar, som man spiser.

Er det nødvendigt at reservere bord efter selve julefrokosten?

Klokken 22:00 åbner baren op for andre gæster, og medmindre man har reserveret borde til efterfesten, så kan det forekomme, at bordene er reserveret til andre selskaber. Vi råder derfor vores julefrokostgæster til at reservere borde til efterfesten, når I booker jeres julefrokost. Når du reserverer jeres julefrokost, er det også muligt at reservere plads til efterfesten og tilkøbe bordpakker til favorable priser.

Er det muligt at rykke videre til en anden bar efter selve julefrokosten?

Hvis I har lyst til at feste videre på en af vores mange andre barer, end det sted I holder julefrokosten, er dette ikke noget problem. Vores barer spænder bredt over en lang række koncepter – fra bodega til natklub – og vi arrangerer gerne, at I kan rykke videre til en anden bar, end den I har holdt julefrokosten på. Når du bestiller julefrokosten, kan du vælge, hvilken bar I ønsker at afholde julefrokosten på, og hvor efterfesten skal foregå.

Betingelser

Hvilke adgangskrav er gældende?

Aldersgrænsen på alle barer og natklubber er min. 18 år. Alle gæster i selskabet skal derfor være fyldt min. 18 år for at kunne deltage i julefrokosten.

Er der et minimum antal gæster, vi skal være for at booke en julefrokost?

Der er som udgangspunkt ikke et minimum for antal deltagere til vores julefrokostarrangementer. Dog kan der være krav til et minimum antal, hvis man ønsker privat lokale. Kontakt Kundeservice for yderligere informationer omkring muligheder og vilkår her.

Generelle betingelser for bekræftelse og afbestilling af arrangementer

Det er senest muligt at ændre i bestillingen 14 dage inden arrangementet. Efter dette tidspunkt er bestillingen bindende og fuld refundering ikke muligt.
Vi henviser til HORESTA og Ankenævnets regelsæt iht. afbestilling.

Regelsættet er udtryk for en branchekutyme og omfatter regler for reservation og afbestilling af selskabsarrangementer i det omfang, der ikke er truffet anden særskilt aftale herom.
Branchens kutymer i Danmark svarer helt til de internationale regler på området og lægges typisk til grund for afgørelser i Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme samt ved landets domstole.

Generelle regler for bekræftelse og afbestilling

Gæstens sikkerhed
Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement eller lignende, kan man som forbruger rejse sagen overfor Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme.Nævnet blev etableret i 1998 af HORESTA og Forbrugerrådet. Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA.HORESTA Garanti er gæsternes sikkerhed for, at de til enhver tid kan få deres tilgodehavende udbetalt. Det gælder dog kun såfremt man får medhold i en klage over et HORESTA-medlem.

Selskabsarrangement – skriftlig bekræftelse

§1 
Den skriftlige bekræftelse bør indeholde nøjagtig oplysning om den aftalte menu og øvrige ydelser samt dato og tidsramme for arrangementet. Desuden bør arrangementets samlede pris være nøje angivet, herunder f.eks. om vinmenu, vin ad libitum og fri bar er omfattet. Det samme gælder reservationsgebyrets størrelse og depositum. Hvis arrangementet strækker sig ud over almindelig lukketid eller det aftalte tidsrum, kan virksomheden kræve særskilt betaling for de udgifter, der bliver påført herved.

Selskabsarrangement – afbestilling i tide

§2
Afbestilling af et selskabsarrangement på:
– 12 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest fire uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
– under 12 personer skal rettidigt ske skriftligt senest to uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

Selskabsarrangement – krav på godtgørelse

§3
Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion på mere end 10 pct.
– Til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.
– senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

§4
Hotellet eller restauranten m.v. kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, kontorartikler, apparatur og lignende.

§5
Ved manglende fremmøde (no show) har hotellet eller restauranten m.v. krav på fuld pris for hele arrangementet.

Generelle regler for bekræftelse og afbestilling

§13
For at aftalen kan bevises, bør reservationen altid foreligge enten i form af en ordrebekræftelse eller i form af en reservationsaftale, der er bekræftet på skrift af begge parter.

§14
Enhver afbestilling eller ændring i den oprindelige bestilling bør ske skriftligt og rettidigt i henhold til de gældende tidsfrister for det pågældende arrangement.

Reservationsgebyr og depositum

§15 
Når reservationen foreligger, kan gæsten forvente at skulle betale et reservationsgebyr efter nærmere aftale. Gebyret vil blive trukket fra ved den endelige afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling. Depositum fratrækkes den endelige afregning og tilbagebetales ved rettidig afbestilling.

Tabsbegrænsning

§16 
Hotellet eller restauranten m.v. har til enhver tid lov til at søge et eventuelt tab begrænset ved at udleje de bestilte lokaler til anden side. Såfremt hotellet eller restauranten m.v. stiller krav om godtgørelse for forsinket afbestilling, kan gæsten kræve bevis for, at udlejning til anden side ikke har fundet sted.

Aflysning eller omplacering

§17
I tilfælde af at hotellet eller restauranten m.v. aflyser eller omplacerer, kan gæsten kræve at blive holdt skadesløs for samtlige dokumenterede ekstra omkostninger, gæsten får herved.

§18 
Såfremt gæsten ønsker enten at reklamere over arrangementet eller rejse krav om godtgørelse, skal det meddeles hotellet eller restauranten m.v. snarest muligt efter, at arrangementet er eller skulle have fundet sted.

Force majeure

§19 
Ved helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan afbestilling/aflysning ske vederlagsfrit.

Voldgift 

§20 
Uoverensstemmelser i forbindelse med fortolkningen og anvendelsen af disse bestemmelser afgøres ved voldgift, jf. lov om voldgift. Den part, der ønsker sagen for voldgift, indgiver begæring herom til HORESTA, der efter at have modtaget begæringen snarest muligt udpeger en voldgiftsmand til at repræsentere hotellet eller restauranten m.v. Senest 14 dage efter, at den anden part har fået meddelt, at den pågældende voldgiftsmand er udpeget, skal den anden part udpege sin egen voldgiftsmand. Overholdes fristen ikke, er HORESTA berettiget til at udpege begge voldgiftsmænd. Voldgiftsmændene udpegnt.